آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

نرم افزار مدیریت مزارع مرغتخمگذار تجاري

 به نام خدا
نرم افزار
مدیریت مزارع مرغتخمگذار تجارياین نرم افزار جهت مدیریت مزارع مرغ تخمگذار و کنترل فعالیتهایی که در مزارع انجام می شود، طراحی و در فارم هاي متعدد با موفقيت راه اندازي شده است. کلیه فعالیتهایی که در مزارع مرغ از ابتدای ورود جوجه یکروزه تا رسیدن به مرحله تولید و فروش تولیدات مزارع ، کنترل انبارهای تخم مرغ ، فرستادن تخم مرغ ها به کارخانه جوجه کشی ، برگشت از کارخانه جوجه کشی، فروش تخم مرغها به مراكز پخش، توزيع از مراكز پخش، شيوه دريافت وجه  و ... همگی در این نرم افزار مدیریت می شود.
 
 "با آتي نگر فردا را امروز تجربه كنيد."

 
این نرم افزار جهت مدیریت مزارع مرغ اجداد و مادر و کنترل فعالیتهایی که در مزارع انجام می شود، طراحی شده است. کلیه فعالیتهایی که در مزارع مرغ اجداد و مادر از ابتدای ورود جوجه یکروزه اجداد تا رسیدن به مرحله تولید و فروش تولیدات مزارع ، کنترل انبارهای تخم مرغ ، فرستادن تخم مرغ ها به کارخانه جوجه کشی ، برگشت از کارخانه جوجه کشی  و ... همگی در این نرم افزار مدیریت می شود.
 
معرفي برخي از بخش هاي نرم افزار:
كدينگ اطلاعات شامل:

     تعريف مزرعه
    تعريف فارم
     تعريف گله
     تعريف سالن
     تعريف پن
     تعريف نژاد
     تعريف استاندارد نژادي
     تعريف انواع تخم مرغ
     تعريف جيره
     تعريف انواع مصرف دان
     تعريف بيماري
     تعريف واكسن
     تعريف شيوه مصرف و تزريق
     تعريف مواد ضد عفوني و گازدهي
     تعريف مشتريان و طرف حساب ها
     تعريف مزارع والد
     تعريف كارخانجات جوجه كشي
     تعريف كشتارگاه ها
     تعريف انبار تخم


عمليات ويژه فارم:
      تعريف گله جدي
    پن بندي دوره جديد
     آماده سازي دوره جديد شامل آماده سازي سالن، ضدعفوني، گازدهي، پوشال ريزي، گازدهي مجدد و خارج از جايگاه، شتشو و تعميرات، رنگ آميزي و پوشال ريزي و ...                                                                     
         عمليات جوجه ريزي
         تغيير وضعيت گله
         انتقال از پرورش به توليد
         انتقال از توليد به تولك
         انتقال از تولك به توليد
         ارسال به كشتارگاه
         پايان دوره
 
 
عمليات روزانه:
     ركوردگيري خوراك
     ثبت تلفات و حذفي
     جابجايي
     مصرف آب
     ثبت عوامل محيطي
     ركورد گيري وزن
     جمع آوري تخم مرغ
     ركورد گيري وزن
      عمليات بهداشتي:
        واكسيناسيون
         بيماري
         دارو و درمان
         ويتامين
         نمونه گيري و ارسال به آزمايشگاه
 
 انبارهاي تخم مرغ:
     درجه بندي تخم مرغ
     انتقال به جوجه كشي
     بهداشت
     فروش تخم
     ركورد گيري روزانه
     وزن كشي تخم مرغ ها
     داده هاي جوجه كشي
 
مديريت فروش:
         فروش تخم مرغ
       ارسال تخم مرغ از مرغداري به مركز پخش
       توزيع تخم مرغ از مركز پخش
       محاسبه ميزان افت و شكسته
       شيوه و تاريخ دريافت وجه
       فروش جوجه يك روزه
       فروش مرغ پير
       فروش كود
       و ...
 
مديريت انبار مزرعه با قابليت تعريف هر گروه وهر نوع كالا:
     تعديف گروه كالا
     تعريف كالا
     كالاي ورودي
     كالاي خروجي
     موجودي  انبار
 
برخي از گزارشات و نمودارها:
     گزارش جامع روزانه
     گزارش جامع هفتگي
     گزارش هفتگي جهت تامين دان مصرفي
     گزارش ارزیابی تولید جوجه گله مرغ
     گزارش ارزیابی تولید تخم مرغ و تخم مرغ جوجه کشی گله مرغ مادر
     گزارش ارزیابی تلفات - مصرف دان - وزن مرغ و خروس و وزن تخم مرغ
     گزارش تخم مرغ ارسالی به کارخانه جوجه کشی و نتایج هچ
     عملكرد گله
     به توليد بري گله
     توليد جوجه
     حذف گله
     خوراك
     تلفات
     جابجايي
     عوامل محيطي
     آب
     دارو، واكسن، بيماري، آزمايشات
     فروش جوجه
     فروش كود و مرغ آخر دوره
     گواهي بهداشتي
     جمع آوري تخم مرغ
     حواله ارسال تخم مرغ نطفه دار
     ميزان توليد تخم
     تغييرات cv
     ميزان جوجه درآوري
     تغييرات ميانگين وزن گله
     ميزان پرنده هاي وازده
     ميزان مرگ و مير
     تغييرات وزن تخم مرغ
     تغييرات cvوزن تخم مرغ
     باروري
     مقايسه وزن تخم مرغ با استاندارد
     مقايسه وزن مرغ و خروس با استاندارد
     مقايسه دان مصرفي با استناندارد
 
ساير بخش ها:
     گزارش ساز پويا:
جهت طراحي گزارشات دايناميك توسط كاربر –هرگزارشي كه مي خواهيد
     مديريت كاربران و تعيين سطوح دسترسي
     راهنماي كامل كاربري
     و ...
 
خدمات سخت افزاري و شبكه:
·        امكان تحويل سيستم به همراه كامپيوتر و لپ تاپ
·        برقراري سيستم شبكه بين كليه فارم ها و دفتر مركزي به صورت LAN  يا WAN
·        برقراي دوربين مدار بسته و كنترل بصري واحدها
·        برقراري تلفن هاي بي سيم بين فارم ها
·        راه اندازي شبكه VPNو امكان پشتيباني 24 ساعته و به موقع
·        راه اندازي سيستم GIS  و سنجش از دور
 
خدمات وي‍‍ژه:
·        پشتيباني يك ساله رايگان
·        تضمين توسعه سه ساله سيستم
برخي از كاربردها و امكانات  نرم افزار مدیریت مزارع مرغ اجداد و مادر :
 
·        امکان استفاده چندین واحد مرغداری از سیستم به طور همزمان
·        امکان مقایسه عملکردهای یک واحد در دوره های تولیدی مختلف
·        امکان تعریف مشخصات مزرعه ، فارم ، سالن های فارم و پن بندی
·        امکان پیگیری دقیق پن های متوسط وزن،سبک وزن،سنگین وزن
·        امکان ثبت و گزارش گیری ترکیب مواد مغذی جیره برای گروهای مختلف سنی طیور
·        ثبت آرایش سلسله مراتبی دوره های پرورش ، تولید و تولک
·        امکان ثبت و گزارش گیری جابه جایی مرغ و خروس در سالنها
·        امکان ثبت و گزارش گیری آزمایشات انجام شده
·        امکان ثبت و گزارش گیری داروها و واکسنهای داده شده
·        امکان ثبت و گزارش گیری از بیماری ها
·        امکان ثبت و گزارش گیری از رکوردگیری وزن مرغ و خروس ها
·        امکان ثبت و گزارش گیری از میزان  مصرف آب
·        امکان ثبت و گزارش گیری از دما ، رطوبت ، برنامه نوری ، ...
·        امکان ثبت و گزارش گیری ازخوراک و جیره غذایی مصرف شده
·        امکان ثبت و گزارش گیری از جمع آوری و گرید بندی کردن تخم های بستری و داخل لانه
·        امکان ثبت و گزارش گیری از تلفات ، پرنده های وازده ، حذف فنوتیپی ، افزودن خروس جوان ...
·        امکان ثبت و گزارش گیری از نحوه تولک بری و زمان آن
·        امکان ثبت و گزارش گیری از مراحل آماده سازی سالن ها
·        امکان ثبت و گزارش گیری از مشخصات تخم مرغ تولیدی(دو زرده،شکسته،قابل جوجه کشی)
·        امکان ثبت و گزارش گیری از فروش تخم مرغ
·        امکان ثبت و گزارش گیری از خریداران جوجه ، بارنامه حمل و...
·        امکان ثبت و گزارش گیری از تحویل جوجه تولیدی به مرغداران
·        امکان ثبت و گزارش گیری از جوجه تولیدی در جوجه کشی
·        امکان ثبت و گزارش گیری نموداری از تلفات، حذفیات، بیماریهای موجود به صورت مجزا در سالن های مختلف و یا مقایسه سالنها با هم
·        امکان ثبت و گزارش گیری از تولید سالنها به صورت مجزا و یا مقایسه با هم
·        امکان ثبت و گزارش گیری از تعداد خروسهای انتخاب شده
·        امکان تعریف استانداردهای مربوط به یک نژاد و مقایسه با عملکرد گله مزرعه
·        امکان مقایسه عملکرد واحد در هر زمان با استاندارد آن نژاد
·        امکان تعیین ضریب تبدیل غذایی و بازده غذایی
·        امکان ثبت و گزارش گیری از ورودی و خروجی های انبار
·        امکان ثبت و گزارش گیری از میزان کود تولیدی
·        امکان ثبت و گزارش گیری از فروش کود تولیدی و مشخصات کود تولیدی
·        امکان ثبت و گزارش گیری ازارسال مرغهای پیر به کشتارگاه
·        امکان ثبت و  رکوردگیری وزن تخم مرغها وتعیینميانگين و CV 
·        امکان ثبت و  رکوردگیری وزن مرغها وتعیین ميانگين،CV و Uniformity 
·        امکان ثبت و گزارش گیری از مواد مصرفی در فارم
·        برآورد قیمت خوراک طیور در هر مقطع
·        امکان تعریف انبار های تخم
·        امکان ثبت رکوردگیری دما و رطوبت در انبار تخم مرغ
·        ثبت ضایعات در انبار تخم مرغ
·        وزن کشی تخم ها در انبار تخم مرغ
·        محاسبه و گزارش گیری از میزان مصرف کارتن و شانه تخم مرغ
·        امکان استفاده سیستم در محیط های شبکه
·        امکان ساخت گزارش با فرمت های PDF , WORD , EXCEL , HTML , …
·        و ...

جهت دريافت اطلاعات بيشتر و اطلاع از ساير محصولات با بخش بازرگاني شركت مهندسي آتي نگر مهر تماس حاصل نموده و يا به وب سايت مراجعه فرماييد.
نماي برخي از فرم هاي برنامه:
 

 

 
به نام آنكه جان را فكرت آموخت
 
اتوماسيون جامع نرم افزاري واحد هايتان را به ما بسپاريد و با خيال راحت به مديريت بپردازيد.
شرکت مهندسی آتی نگر مهر
بزرگترين شركت فعال در ارائه خدمات تخصصي نرم افزاري كشاورزي در كشور
 
طراحي، توليد و پياده سازي سيستم هاي جامع نرم افزاري و كامپيوتري در كشاورزي، دامپروري و منابع طبيعي با توليد بيش از 200 نرم افزار تخصصي  و با بيش از 2000 مشتري در سراسر كشور
 
     شركت كارآفرين برتر استان تهران در سال 86
     شركت برتر مركز رشد فناوري ارتباطات و اطلاعات جهاد دانشگاهي سال 85
     مجري نمونه طرح تحقيقاتي وزارت جهاد كشاورزي سال 1379
      مجري بزرگترين پروژ ه هاي فناوري اطلاعات در بخش كشاورزي و دامپروري كشور
     داراي مجوز شوراي عالي انفورماتيك
     عضو سازمان نظام مهندسي كشاورزي
     داراي مجوز نشريه آتي نگر از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .