نرم افزار مدیریت مزارع وباشگاه های سوارکاری اسب

دسته: اخبار نرم افزار
تاریخ ایجاد در پنج شنبه, 30 آذر 1391 10:23

نرم افزار مدیریت مزارع وباشگاه های سوارکاری اسب

محصولي جديد از آتي نگر براي اولين بار در كشور

به نام خدا

نرم افزار مديريت مزارع پرورش اسب با هدف مديريت جامع و يكپارچه باشگاههاي سواركاري براي اولين بار در كشور طراحي، پياده سازي  و تجاري شده است.
به كمك اين نرم افزار مي توانيد مديريت يكپارچه و دقيقي بر تمامي بخش هاي مزارع پرورش اسب و باشگاه هاي سواركاري  از جمله در بخش هاي زير داشته باشيد:
توليد مثل، فحل يابي، كشش، تشخيص آبستني، بهداشت و درمان، شجره، مشخصات نژادي، ركوردگيري خوراك، وزن، ثبت اطلاعات مربوط به آموزش اسب و سواركاري، قراردادها، خريد و فروش، مشتريان، مسابقات و ...
معرفي برخي از بخشهاي برنامه:
    مدیریت نرم افزار:شامل تعریف کاربر، باشگاه، تنظیمات، سطوح دسترسي
    اطلاعات پایه:
شامل نژاد، تیره، زیر تیره، بیماری، دارو، واکسیناسیون، آموزش اسب، آموزش سوارکار، ا نواع تیمار، نقایص، جنس نعل ، مواد مکمل، مواد دانه ای، علوفه ای، نوع مسابقه، واحد قیمت ، نشخیص باروری، تشخیص فحلی، قرار داد ، بحث می باشد.
    بهداشت و درمان :
شامل خوراك ، برنامه غذايي ، بهداشت اسب ، بهداشت مكان ، تيمار، نعل بندي و واكسيناسيون، داروي ضد انگل ، سوهان زدن دندان ، كشيدن دندان گرگي مي باشد.
 
    بيماري :
 شامل اطلاعات مربوط به مشخصات بيماري ، تجويز دارو ، معاينه ، قرنطينه ،نمونه برداري ، درمان در درمانگاه ، آسيب ها مي باشد .
    توليد مثل :
شامل اطلاعات مربوط به باروري ، اسپرم گيري ، توليدات ، آبستني، عقيم كردن ، فحل يابي
    مسابقات :
شامل اطلاعات مربوط به مسابقات برگزار شده ، شركت در مسابقات و ... مي باشد .
    اشخاص : شامل اطلاعات مربوط به مالكين ، پرسنل ، مشتريان ، مي باشد ..
    قراردادها :
 شامل اطلاعات مربوط به قراردادها ، بيمه اسب ، بيمه سواركار مي باشد .
    آموزش :
 شامل اطلاعات مربوط به آموزش سوار ، آموزش اسب ، استفاده از ابزار و يراق مي باشد.همچنين با كمك اين نرم افزار مي توان اطلاعات مربوط به تولد كره ، خريد دام ، مشخصات دامهايي كه براي پانسيون ، مسابقه،كشش و حراج وارد باشگاه مي شوند را نيز ثبت كرد و ...
 

جهت دريافت اطلاعات بيشتر با  واحد فروش شركت تماس حاصل نماييد.

02166967620
09022074627