صد و دومین کارگاه تلقیح مصنوعی گاو برگزار شد

صدو دومین کارگاه آموزشی تلقیح مصنوعی گاو و گاومیش توسط آتی نگرمهر آغاز شد 
این دوره از 22  آبان تا 27  آبان ادامه دارد

جهت اطلاع از تاریخ دوره های بعدی با شماره 02166967620  تماس حاصل نمائید 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .