آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

LISEREL

 

کارگاه آموزشی نرم افزار  LISREL

مدت دوره: 16 ساعت
سرفصل های آموزشی:
 • مقدمه
 • مباني نظري ليزرل
  برنامه آماري ليزرل و موارد كاربرد آن
  تعريف مفاهيم اساسي
  مرور كلي بر روش هاي آماري چند متغيره (تحليل عاملي و تحليل مسير)
  روش هاي تعيين و تخمين مدل هاي معادلات ساختاري در ليزرل
 
 • روش تدوين مدل معادلات ساختاري
  نحوه تدوين مدل مفهومي
  قواعد تنظيم دياگرام مسير و شرح علائم مورد استفاده در آن
 
 • معرفي برنامه  PRELISو شروع كار با نرم افزار ليزرل
  معرفي برنامه PRELIS
  اجراي برنامه ليزرل و ورود به  PRELIS
  روش ورود داده ها، تعريف متغيرها و...
  محاسبه ماتريس كوواريانس
 
 • روش ايجاد و تخمين مدل معادلات ساختاري از طريق دياگرام مسير
  فرايند انجام تحليل عاملي تأييدي در ليزرل
  تحليل نتايج و خروجي مدل با توجه به معيارهاي برازش مدل
 
 • روش ايجاد و تخمين مدل معادلات ساختاري از طريق برنامه نويسي به زبان  SIMPLIS
   
  برنامه نويسي به زبان  SIMPLIS
  بررسي خروجي  SIMPLIS
 
 • روش هاي اصلاح مدل
  اصلاح مدل
  تشخيص هايي براي اصلاح مدل

 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .