آتی نگرمهر ، هیچگونه شعبه و نمایندگی مجاز برگزاری دوره آموزشی و یا فروش زالو در سطح ایران و خارج از کشور ندارد و هر گونه سوء استفاده از نام و آرم این شرکت پیگرد قانونی دارد.

جهت حصول اطمینان هر گونه عقد قرارداد با شماره 02166967620 تماس حاصل فرمایید. با تشکر

SPSS

تحليل داده ها در علوم اقتصادي و اجتماعي با نرم افزار SPSS

 


دوره آموزشی نرم افزار SPSS برای دانشجویانی که جهت تحلیل داده‌های پایان‌نامه خود و یا محققانی که جهت تحلیل داده‌های خود به روشهای پیشرفته نیاز دارند، طراحی شده است.

آموزش نرم افزار تخصصی SPSS مشتمل دو دوره می باشد:

دوره مقدماتی آموزش SPSS:

 • ورود داده‌ها، تعریف متغیرها و دسته بندی متغیرها
 • شاخصهای توصیف داده ها و تحلیلهای اکتشافی
 • آزمونهای مقایسات میانگین گروهی و زوجی
 • آزمون مقایسه میانگین چند جامعه
 • آزمون مقایسات ناپارامتری
 • بررسی روابط بین متغیرهای کیفی
 • همبستگی و رگرسیون خطی چندگانه
 • آزمون های نیکویی برازش در توزیع داده ها
 • حل مسائل عملی در مورد تحلیلهای پرسشنامه‌ای
 • تعیین پایایی ابزار پرسشنامه

دوره پیشرفته آموزش SPSS:

 • تحلیل عاملی به روش متعامد
 • طرحهای عاملی با اندازه های تکراری
 • تابع ممیزی (DA)
 • رگرسیون چندگانه با متغیرهای مجازی
 • تحلیل واریانس چندگانه (MANOVA)
 • تحلیل خوشه ای سلسله مراتبی
 • تحلیل توابع لگاریتمی
 • تحلیل رگرسیون لجستیک
 • تحلیل رگرسیون لجستیک (Ordinal)
 • تحلیل رگرسیون لجستیک چندجمله ای
  هر دو دوره با هم برگزار می گردد

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به شرکت مهندسی آتی نگر مهر می باشد .